Forensic -palvelut

VALHEENPALJASTUSTESTIT SUOMESSA


Valheenpaljastustestillä voidaan selvittää esimerkiksi petosta tai muuta vilppiä liiketoiminnassa, väärinkäyttöä työsuhteessa, pettämistä ja epärehellisyyttä ihmissuhteessa tai uskottomuutta parisuhteessa.


Vastaavasti on mahdollista todistaa rehellisyyttä, uskollisuutta ja lojaalisuutta, kun epäily on perusteeton.


Valheenpaljastustestillä voidaan paljastaa luotettavasti tapahtuneita tai valmisteilla olevia tekoja, mm. rikoksia.


Valheenpaljastustestiä tekee Lahdessa EAST-RISK MANAGEMENT käyttäen LVA6.50 -erikoistietokoneohjelmaa. LVA 6.50 on luotettava turvallisuusalan käyttöön suunniteltu ohjelmisto, joka pystyy analysoimaan puhetta kielestä riippumatta. Ohjelman on kehittänyt ja sitä valmistaa israelilainen yhtiö Nemesysco Ltd. Kyseessä on täysin kontaktiton ja erittäin tehokas valheenpaljastus, joka perustuu äänen syvälliseen ja monitasoiseen analyysiin (Layered Voice Analysis, LVA).


Valheenpaljastustestit ja -analyysit tekee valheenpaljastusasiantuntija ja riskikonsultti Lassi Rytkönen, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866.


Katso lisätietoa:

OIKEUDELLINEN KÄSIALANVERTAILU SUOMESSA

Oikeudellista käsialanvertailua (käsialantutkimusta) tarvitaan tyypillisesti petos- ja väärennysrikosten epäilytapauksissa.           

 

Tutkimuksen kohteena ovat yleisimmin testamentit, sopimukset, velkakirjat, hakemukset, kirjanpito- ja muut asiakirjat, kirjeet jne.

 

Käsialantutkijana toimii käsialan- ja väärennösasiantuntija Leena Toivonen, leena.toivonen@east-riskmanagement.com, puh. 050 919 6465 tai +34 629958020. 


Katso lisätietoa:

VALHEENPALJASTUKSEN JA OIKEUDELLISEN KÄSIALANVERTAILUN KOULUTUKSET SUOMESSA

VALHEENPALJASTAMISEN HARJOITTELUT PIENESSÄ RYHMÄSSÄ LAHDESSA (TASO - A1).  Kouluttajana on valheenpaljastusasiantuntija ja riskikonsultti Lassi Rytkönen, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866. Katso lisätietoja tästä linkistä.OIKEUDELLINEN KÄSIALANVERTAILU -koulutus 

(5 luentotuntia). 

Kouluttajana on käsialan- ja väärennösasiantuntija Lenna Toivonen, leena.toivonen@east-riskmanagement.com, puh. 050 919 6465 tai +34 629958020. Katso lisätietoja koulutuksesta tästä linkistä. Tiedustelut koulutuksesta suoraan Leena Toivoiselta.

HENKILÖKOHTAISTEN MERKITYSTEN INSTRUMENTAALINEN KONTEKSTUAALINEN KARTOITTAMINEN (identifiointi) 


Tunnistetaan, mikä on henkilölle oikeasti merkityksellistä liittyen tiettyyn aiheeseen ja teemaan kuten lapsi, perhe, puoliso, talous, nykyhetki, tulevaisuus, menneisyys, arvot jne.  


Identifiointi tehdään teemahaastattelun yhteydessä instrumentaalisesti käyttäen Layered Voice Analysis -analyysityökalua (Nemesysco).


Lisää tietoja 

lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi


TUNTEIDEN AITOUDEN INSTRUMENTAALINEN TUNNISTAMINEN (identifiointi)


kuten rakkaus, häpeä, syyllisyys, suuttumus, ylpeys, viha, pelko, huolestuneisuus, jännitys, masennus, silloin kun epäillään, että henkilö teeskentelee kokevansa tunteita. 

Rakastan sinua! 

Tunnen syyllisyyttä ja häpeää! 

Olen todella pahoillani!

Olen huolissani tästä!


Identifiointi tehdään teemahaastattelun yhteydessä instrumentaalisesti käyttäen Layered Voice Analysis -analyysityökalua (Nemesysco). 


Lisää tietoja

lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi


INSTRUMENTAALISET VALHEENPALJASTUS- JA MUISTIJÄLKITUTKIMUKSET YRITYKSILLE 

Instrumentaaliset valheenpaljastustestit


Instrumentaaliset valheenpaljastustestit (LVA6.50) tehdään asiakkaan oman tutkinnan ja selvitystyön tueksi tai itsenäisenä tutkimustoimenpiteenä. 


Hyöty yritykselle


Valheenpaljastustestillä voidaan selvittää esimerkiksi petosta tai muuta vilppiä liiketoiminnassa, väärinkäyttöä työsuhteessa, pettämistä ja epärehellisyyttä ihmissuhteessa tai uskottomuutta parisuhteessa. Vastaavasti on mahdollista todistaa rehellisyyttä, uskollisuutta ja lojaalisuutta, kun epäily on perusteeton. 


Valheenpaljastustestillä voidaan paljastaa luotettavasti tapahtuneita tai valmisteilla olevia tekoja, mm. rikoksia.


Valheenpaljastaminen on suhteellisen nopea ja resurssia säästävä tapa toimia tapauksissa, joissa saman tuloksen saaminen muilla tutkinnallisella ja selvitystyön keinoilla on mahdotonta, tehotonta tai kohtuuttomasti resursseja vievää. 


Valheenpaljastuksen avulla saadut tiedot voidaan tehokkaasti käyttää esim. tutkintalinja täsmätarkennuksessa, materiaalisten todisteiden täsmällisessä tunnistamisessa, etsinnässä, paikantamisessa jne. Lisätietoja: Lassi Rytkönen, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866.

SYYLLISEN TIEDON TESTI

Syyllisen tiedon testi perustuu siihen, että kriittinen asiaseikka, josta tieto voi olla vain syyllisellä sekä tiedossa olevan pienen piirin ihmisillä (mukaan lukien testaaja), aiheuttaa kohdehenkilöllä toistuvan voimakkaamman spesifisen reaktion ei-kriittisen asianseikkaan verrattuna. Syyttämättömälle henkilölle kriittinen asianseikka ei aiheuta spesifistä reaktiota, koska sillä seikalla ei ole hänelle sellaista sisällöllistä merkitystä kuin syylliselle.


Lisätietoja: Lassi Rytkönen, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866.

KÄTKETYN TIEDON TESTI

Kätketyn tiedon testi on kätketyn tiedon olemassaolon tunnistaminen kohdehenkilöllä. Kun kohdehenkilön tiedossa on kriittisen tiedon sisältö, jota hän yrittää salata, niin hän toistuvasti reagoi voimakkaalla spesifisellä tavalla kriittisiin kysymyksiin paljastamalla näin hänellä kätketyn tiedon olemassaolon. Henkilön kohdalla, joka ei reagoi mainitulla tavalla kriittisiin kysymyksiin voidaan perusteellisesti päättää, ettei hänellä ole tällaista tietoa.


Lisätietoja: Lassi Rytkönen, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866.

YKSITYINEN SIVIILITUTKINTA 

Siviilitutkinnan tarkoitus on tukea asiakasta tutkinnallisesti riitajutuissa sekä sellaisissa rikkomusjutuissa, joiden oikeudellinen vastuu on säädetty muualla, kuin rikoslaissa, kuten esim. sopimusrikkomukset, tekijärikkomukset, järjestysrikkomukset jne.

Siviilitutkinta pyrkii hakemaan asiakkaalle objektiivisen kuvan tapahtumasta, vahingosta, osapuolista, taustoista jne., sekä hakemaan asiakkaalle tarvittavaa näyttöä esim. meneillään olevia tai tulevia neuvotteluja ja mahdollisia oikeustoimia varten.

Työstä tuntiveloitus on 54,00 euroa/tunti (sis. Alv 24%, 10,45€), minimiveloitus työstä on 200,00 euroa (maksettava ennakkona mikäli muuta ei ole erikseen sovittu). Palkkion lisäksi tehtävän hoidosta veloitetaan suoranaiset kulut kuten esim. matka- ja majoituskulut, puhelinkulut, joista sovitaan ennen tehtävän suorittamista. Asiakas saa kirjallisen tarjouksen, joka sisältää kustannusarvion. Mikäli kustannusarvion mukaisia kuluja on enemmän kuin 30,00€, niin kuluja on maksettava ennakkona. Tehtävän suorittamisesta asiakas saa kirjallisen raportin (mahdollisine liitteineen).

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin kerromme lisää teidän tapauksessanne teitä parhaalla mahdollisella tavalla palvelevista tutkinnallisista toimenpiteistä.   

Kaikki yhteydenotot ja niiden sisällöt ovat ehdottomasti luottamuksellisia.

Lisätietoja: 

Lassi Rytkönen, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866.

East-Risk Management on jäsenenä Suomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto ry:ssä www.yksityisetsiva.fi sekä kansainvälisessä yksityisetsivien järjestössä I.K.D:ssa (Internationale Kommission der Detektiv-Verbande) www.i-k-d.com/.

ASIANTUNTIJAT

Lassi Rytkönen

lakimies, riskikonsultti, valheenpaljastusasiantuntija, kouluttaja.

Leena Toivonen

kriminologi, käsialan- ja väärennösasiantuntija, käsialan-tutkija, kouluttaja,