Forensic -palvelut

VALHEENPALJASTUSTESTIT SUOMESSA


Valheenpaljastustestillä voidaan selvittää esimerkiksi petosta tai muuta vilppiä liiketoiminnassa, väärinkäyttöä työsuhteessa, pettämistä ja epärehellisyyttä ihmissuhteessa tai uskottomuutta parisuhteessa.


Vastaavasti on mahdollista todistaa rehellisyyttä, uskollisuutta ja lojaalisuutta, kun epäily on perusteeton.


Valheenpaljastustestillä voidaan paljastaa luotettavasti tapahtuneita tai valmisteilla olevia tekoja, mm. rikoksia.


Valheenpaljastustestiä tekee Lahdessa EAST-RISK MANAGEMENT käyttäen LVA6.50 -erikoistietokoneohjelmaa. LVA 6.50 on luotettava turvallisuusalan käyttöön suunniteltu ohjelmisto, joka pystyy analysoimaan puhetta kielestä riippumatta. Ohjelman on kehittänyt ja sitä valmistaa israelilainen yhtiö Nemesysco Ltd. Kyseessä on täysin kontaktiton ja erittäin tehokas valheenpaljastus, joka perustuu äänen syvälliseen ja monitasoiseen analyysiin (Layered Voice Analysis, LVA).


Valheenpaljastustestit ja -analyysit tekee valheenpaljastusasiantuntija ja riskikonsultti Lassi Rytkönen, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866.


Katso lisätietoa:

OIKEUDELLINEN KÄSIALANVERTAILU SUOMESSA

Oikeudellista käsialanvertailua (käsialantutkimusta) tarvitaan tyypillisesti petos- ja väärennysrikosten epäilytapauksissa.

Tutkimuksen kohteena ovat yleisimmin testamentit, sopimukset, velkakirjat, hakemukset, kirjanpito- ja muut asiakirjat, kirjeet jne.

Käsialantutkijana toimii käsialan- ja väärennösasiantuntija Leena Toivonen, leena.toivonen@east-riskmanagement.com, puh. 050 919 6465 tai +34 629958020.


Katso lisätietoa:

VALHEENPALJASTUKSEN JA OIKEUDELLISEN KÄSIALANVERTAILUN KOULUTUKSET SUOMESSA

NON-INSTRUMENTAALINEN VALHEENPALJASTAMINEN -koulutus

(teoria, 5 luentotuntia),

toukokuussa 2021 Helsingissä. Kouluttajana on valheenpaljastusasiantuntija ja riskikonsultti Lassi Rytkönen, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866.


OIKEUDELLINEN KÄSIALANVERTAILU -koulutus

(5 luentotuntia).

Kouluttajana on käsialan- ja väärennösasiantuntija Lenna Toivonen, leena.toivonen@east-riskmanagement.com, puh. 050 919 6465 tai +34 629958020.


Katso lisätietoa:

INSTRUMENTAALISET VALHEENPALJASTUS- JA MUISTIJÄLKITUTKIMUKSET YRITYKSILLE

Instrumentaaliset valheenpaljastustestit


Instrumentaaliset valheenpaljastustestit (LVA6.50) tehdään asiakkaan oman tutkinnan ja selvitystyön tueksi tai itsenäisenä tutkimustoimenpiteenä.


Hyöty yritykselle


Valheenpaljastustestillä voidaan selvittää esimerkiksi petosta tai muuta vilppiä liiketoiminnassa, väärinkäyttöä työsuhteessa, pettämistä ja epärehellisyyttä ihmissuhteessa tai uskottomuutta parisuhteessa. Vastaavasti on mahdollista todistaa rehellisyyttä, uskollisuutta ja lojaalisuutta, kun epäily on perusteeton.


Valheenpaljastustestillä voidaan paljastaa luotettavasti tapahtuneita tai valmisteilla olevia tekoja, mm. rikoksia.


Valheenpaljastaminen on suhteellisen nopea ja resurssia säästävä tapa toimia tapauksissa, joissa saman tuloksen saaminen muilla tutkinnallisella ja selvitystyön keinoilla on mahdotonta, tehotonta tai kohtuuttomasti resursseja vievää.


Valheenpaljastuksen avulla saadut tiedot voidaan tehokkaasti käyttää esim. tutkintalinja täsmätarkennuksessa, materiaalisten todisteiden täsmällisessä tunnistamisessa, etsinnässä, paikantamisessa jne.Lisätietoja: Lassi Rytkönen, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866.

Instrumentaaliset muistijälkitutkimukset

Instrumentaaliset muistijälkitestit tehdään asiakkaan selvitystyön tueksi tai itsenäisenä tutkimustoimenpiteenä.


Hyöty yritykselle


Salatun tiedon (kätkettyn tiedon) tunnistaminen on suhteellisen nopea ja resurssia säästävä tapa toimia tapauksissa, joissa saman tuloksen saaminen muilla keinoilla (esim. henkilön seurannan kautta) on mahdotonta, tehotonta tai kohtuuttomasti resursseja vievää.


Lisätietoja: Lassi Rytkönen, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866.

SYYLLISEN TIEDON TESTI

Syyllisen tiedon testi perustuu siihen, että kriittinen asiaseikka, josta tieto voi olla vain syyllisellä sekä tiedossa olevan pienen piirin ihmisillä (mukaan lukien testaaja), aiheuttaa kohdehenkilöllä toistuvan voimakkaamman spesifisen reaktion ei-kriittisen asianseikkaan verrattuna. Syyttämättömälle henkilölle kriittinen asianseikka ei aiheuta spesifistä reaktiota, koska sillä seikalla ei ole hänelle sellaista sisällöllistä merkitystä kuin syylliselle.


Lisätietoja: Lassi Rytkönen, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866.

KÄTKETYN TIEDON TESTI

Kätketyn tiedon testi on kätketyn tiedon olemassaolon tunnistaminen kohdehenkilöllä. Kun kohdehenkilön tiedossa on kriittisen tiedon sisältö, jota hän yrittää salata, niin hän toistuvasti reagoi voimakkaalla spesifisellä tavalla kriittisiin kysymyksiin paljastamalla näin hänellä kätketyn tiedon olemassaolon. Henkilön kohdalla, joka ei reagoi mainitulla tavalla kriittisiin kysymyksiin voidaan perusteellisesti päättää, ettei hänellä ole tällaista tietoa.


Lisätietoja: Lassi Rytkönen, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi, puh. 045 860 9866.

East-Risk Management on jäsenenä Suomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto ry:ssä www.yksityisetsiva.fi sekä kansainvälisessä yksityisetsivien järjestössä I.K.D:ssa (Internationale Kommission der Detektiv-Verbande) www.i-k-d.com/.


ASIANTUNTIJAT

Lassi Rytkönen

lakimies, riskikonsultti, valheenpaljastusasiantuntija, kouluttaja.


Leena Toivonen

kriminologi, käsialan- ja väärennösasiantuntija, käsialan-tutkija, kouluttaja,