Blogi & uutiset

YKSITYINEN TUTKINTA JA YKSITYISETSIVÄT SUOMESSAYksityisetsivät ja yksityisetsiväpalvelutKuka on yksityisetsivä?Yksityisetsivä on elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa toimeksiantoperusteista tiedonhankintaa asiakkaallensa korvausta vastaan. Tällaisia toimeksiantoja voi olla esimerkiksi uskottomuusepäilyt, epäilyt epärehellisestä toiminnasta työnantajaa kohtaan jne.


Digiaikana on myös syntynyt uudenajan yksityisetsiväpalveluja, jotka pohjautuvat mobiililaite- ja nettitutkimuksiin.


Mikäli toimeksianto ei sisällä rikoksen paljastamista, niin yksityisetsivänä voi toimia kuka tahansa elinkeinoharjoittaja, koska tällainen toiminta ei vaadi erityistä lupaa.


Mikäli toimeksianto edellyttää rikoksen paljastamista, niin tämän kaltaista työtä saa tehdä ainoastaan yksityisetsivä, jolla on voimassa oleva vartijakortti ja hän toimii vartioimisliikeluvan saaneen yrityksen alaisena tai yrittäjänä. Poliisihallitus myöntää näitä kortteja ja lupia sekä vastaavasti valvoo lupavaraisen toiminnan laillisuutta.


Onnistunut, laadukas sekä ongelmaton itselleen, asiakkaalleen ja muille ihmisille yksityisetsivätoiminta käytännössä onnistuu ainoastaan sellaisilla yksityisetsivillä, joilla on hankittu alan sekä muuten toimintaa tukeva koulutus sekä ajan myötä hankittu tietotaitoa ja käytännön kokemusta kenttätyöstä.

Mitä yksityisetsivä perinteisesti tekee?Yksityisetsivä perinteisesti suorittaa esim. seuraavia tehtäviä:


  • Taloudelliset tutkimukset, kuten varallisuusselvitykset, yritysten ja avainhenkilöiden taustaselvitykset, työhönottoa edeltävät henkilöselvitykset, sisäiset tarkkailut, petos, tavarahävikki ym. tutkimukset.


  • Vakuutustutkimukset koskien esim. fyysiset vammat ja työntekijöiden korvausvaatimukset, henki-, terveys- ja vammautumiskorvausvaatimukset, hoitovirheestä aiheutuneet korvausvaatimukset jne.


  • Henkilöihin kohdistuvat tutkimukset, kuten esim. kadonneiden sukulaisten jäljittäminen, avioliittorikkomukset ja uskottomuustapauksien selvitykset, lapseen kohdistuva väkivaltatapauksien selvitykset jne.


  • Muu rikosten paljastamistoiminta koskien esim. erilaisia rikosepäilyjä, salakuuntelu ja -katselu sekä -paikannuslaitteiden paljastamista, todistajien jäljittämistä, todistajien haastatteluja sekä suullisten ja kirjallisten lausuntojen kirjaamista.


  • Nettitutkimukset ja syvä tiedonhankinta netissä.


  • Näytteiden ja tilannekuvan otto, dokumentointi.


  • Valheenpaljastaminen (non-instrumentaalinen ja instrumentaalinen).


  • Riskikartoitukset ja testit.


  • Tarvittaessa yksityisetsivä osallistuu oikeudenkäynnissä asiantuntijatodistajana tai todistajana liittyen esim. hänen tekemiin selvityksiin ja tutkimuksiin.
Etsivä tekee tutkimuksiaan hakemalla laillisissa puitteissa tietoja esim. seuraamalla kohdehenkilöitä, hakemalla tietoja erilaisista avoimesta tietolähteistä, puhumalla ja arvioimalla ihmisiä, tutkimalla paikkoja, ajoneuvoja, asiakirjoja, esineitä jne.


Etsivän toiminta on hyvin ennaltasuunniteltu, mutta myös välillä kestolaji ja välillä hyvin yllätyksellinen sekä vaatii osaamista sopeutua nopeasti ja improvisoida tilanteen mukaan.


Tavallisesti yksityisetsivä erikoistuu johonkin tiettyyn asiakokonaisuuteen, sillä on mahdotonta olla mestari aivan kaikessa.


Suomen Yksityisetsivä ja Lakitoimistoliitto rySuomessa toimii yksityisetsivätoimialaa edustava yhdistys - Suomen Yksityisetsivä- ja lakitoimistoliitto ry.


Yhdistys toimii Suomessa vuodesta 1972 lähtien yksityisetsivän ammattia harjoittajien ja tätä sivuavaa oikeusaputoimintaa harjoittavien henkilöiden ja yrityksien liittona, jonka jäsenistö koostuu useiden alojen asiantuntijoista (https://www.yksityisetsiva.fi/?page_id=144).


Yhdistys pitää yllä jäsenten ammattitaitoa, järjestämällä koulutustilaisuuksia, opinto- ja tutustumismatkoja, seuraamalla turvallisuusalan ja erityisesti yksityistutkinnan kansainvälistä ja kotimaista kehitystä, pyrkii hoitamaan jäsenten edunvalvontaa ja tiedottamista viranomaisiin nähden.


Yksityisetsivä ja valheenpaljastuskoneValheenpaljastin


Monissa maissa tiedustelu- ja turvallisuusviranomaiset sekä jotkut yksityiset erikoistahot kuten esim. yksityisiä tutkinta- ja etsiväpalveluja tarjoavat firmat tekevät instrumentaalista valheenpaljastusta käyttäen joko polygraph -laitteita tai puheenääneen analyysiin perustuvia erikoistietokoneohjelmia kuten esim. LVA.Polygraph vs LVA


Polygraph -laitteita voidaan verrata lääketieteellisiin laitteisiin, koska ne mittaavat elimistön fysiologisten olotilojen muutoksia (yleensä 3-8 parametriin).


Puheenäänen analyysiin perustuvat tietokoneohjelmat, kuten esim. israelilaisen Nemesysco Ltd kehittämä LVA6.50-tietokoneohjelma, ovat monessa suhteessa polygraphia edistyksellisempiä ja hienompia valheenpaljastusratkaisuja, koska ne keräävät paljon laajempaa ja rikkaampaa dataa henkilön sekä fysiologisten että psyykkisten olotilojen muutoksista (yhteensä yli 100 parametria).


Polygraph-tutkimus edellyttää kontaktista, staattista, strukturoitua ja ennakolta tarkkaan suunniteltua tutkimushaastattelua, kun taas puheenääneen perustuva tutkimus (LVA6.50) on täysin kontaktiton ja mahdollistaa myös vapaamuotoisen dynaamisen tiedusteltavan keskustelun testattavan henkilön kanssa.


Instrumentaalisen valheenpaljastuksen luotettavuus


Pelkät laitteet ja tietokoneohjelmat eivät paljasta valheita ollenkaan, vaan ne ovat ainoastaan valheenpaljastustutkijan käytössä olevat päätyökalut samalla tavalla kuin ammattikirvesmiehellä on kirves.


Luotettavien testituloksien saamiseksi tutkijalta vaaditaan asianmukaista alan ammatillista koulutusta (perusteellista teoreettista tietoa ja vahvaa osaamista) sekä riittävää käytännön testikokemusta. Kokeneen valheenpaljastajan tekemän testin tuloksen luotettavuus on hyvin korkea.


Suomessa instrumentaalisia valheenpaljastuspalveluja tarjoaa East-Risk Management, Lassi Rytkönen. Lassi Rytkönen on suorittanut vuonna 2008 Israelissa Nemesysco Ltd:n LVA6.50 -lisenssikoulutuksen ja on tehnyt lukuisia valheenpaljastustestejä ja -analyyseja vuodesta 2008 lähtien tähän päivään asti.


Tapaukset, joissa valheenpaljastustestit yleensä tehdään


Tapaukset, joissa valheenpaljastustestit tavallisesti tehdään:


• epäily uskottomuudesta, pettämisestä, epärehellisyydestä suhteessa,


• epäily lojaliteettivelvollisuuden rikkomisestä,


• rikokseen syylliseksi epäily (petos-, vilppi-, huijaus, varkaus, kavallus, vahingon teko, muut rikosepäilyt),


• yrityksen tai muun yhteisön sisäinen tutkinta tai selvitystyö,


• epäily lapseen kohdistuvasta väkivallasta, kaltoinkohtelusta,


• muu epäily.


Tehokas valheenpaljastusLVA6.50 -valheenpaljastin


LVA 6.5O on luotettava turvallisuusalan käyttöön suunniteltu ohjelmisto, joka pystyy analysoimaan puhetta kielestä riippumatta.

Ohjelman on kehittänyt ja sitä valmistaa israelilainen Nemesysco Ltd. Kyseessä on täysin kontaktiton ja erittäin tehokas instrumentaalinen valheenpaljastus, joka perustuu äänen syvälliseen ja monitasoiseen analyysiin (Layered Voice Analysis, LVA).Tunteet, tunnetilat sekä muut kognitiiviset olotilat


Äänestä analysoidaan 126 eri parametria, joista voidaan LVA-teknologiaa käyttäen arvioida onko keskustelukumppani stressaantunut, innostunut, kiihtynyt tai hämmentynyt ja kokeeko hän itsevarmuutta, iloa, häpeää tai syyllisyyttä tai onko hän jännittynyt, peloissaan, haluton puhumaan, epävarma, keskittynyt, varuillaan jne.

Valehtelun muodot


Ohjelma paljastaa 10 eri valehtelun muotoa, joista yksi on valehtelun perusmuoto ja 9 erikoismuotoja. Tämän lisäksi ohjelma paljastaa puheessa olevia epävarmuuksia ja "epätarkkuuksia", eli kohtia, joissa ei ole kysymys varsinaisesta valehtelusta, mutta puheessa on jotain, mikä ei täsmää ja puhuja tietää sen.


Ks. lisätietoa valheenpaljastustestiprosessista ja -ehdoista.

Valheenpaljastustestit Suomessa


Valheenpaljastustestillä voidaan selvittää esimerkiksi petosta tai muuta vilppiä liiketoiminnassa, väärinkäyttöä työsuhteessa, pettämistä ja epärehellisyyttä ihmissuhteessa tai uskottomuutta parisuhteessa.


Vastaavasti on mahdollista todistaa rehellisyyttä, uskollisuutta ja lojaalisuutta, kun epäily on perusteeton.


Valheenpaljastustestillä voidaan paljastaa luotettavasti tapahtuneita tai valmisteilla olevia tekoja, mm. rikoksia.


Valheenpaljastustestiä tekee Lahdessa EAST-RISK MANAGEMENT (Lassi Rytkönen) käyttäen LVA6.50 -erikoistietokoneohjelmaa. LVA 6.5O on luotettava turvallisuusalan käyttöön suunniteltu ohjelmisto, joka pystyy analysoimaan puhetta kielestä riippumatta. Ohjelman on kehittänyt ja sitä valmistaa israelilainen yhtiö Nemesysco Ltd. Kyseessä on täysin kontaktiton ja erittäin tehokas valheenpaljastus, joka perustuu äänen syvälliseen ja monitasoiseen analyysiin (Layered Voice Analysis, LVA).


East-Risk Management Lawyer Lassi Rytkönen sosiaalimediassa


Aiheena on valheen paljastaminen, valheenpaljastustestit ja -analyysit ym.


Facebook

https://www.facebook.com/valheenpaljastuspalvelut/

Instagram

https://www.instagram.com/eastriskmanagement/

Twitter

https://twitter.com/LassiRytkonen

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/lassi-rytk%C3%B6nen-89640712/


Seuraa postaukset myös somessa!


VÄÄRENNÖSASIANTUNTIJAN PALVELUT - OIKEUDELLINEN KÄSIALANVERTAILUOikeudellisen käsialanvertailututkimus


Oikeudellisen käsialanvertailututkimuksen kohteena ovat yleisimmin testamentit, sopimukset, velkakirjat, hakemukset, kirjanpito- ja muut asiakirjat, kirjeet jne. silloin kun epäillään väärennystä tai petosta.


Käsialantutkijana toimii kriminologi, käsialan- ja väärennösasiantuntija Leena Toivonen, puh: 050 919 6465, e-mail: leena.toivonen@east-riskmanagement.com.


Leena Toivonen laatii tutkimuslausunnot suomeksi, englanniksi ja espanjaksi sekä antaa tarvittaessa suullisia asiantuntijatodistajalausuntoja tuomioistuimissa Suomessa ja muissa maissa.Oikeudellisen käsialanvertailututkimuksen hinta


Normaalisti käsialantutkimus (oikeudellinen käsialanvertailu) vaatii 1-2 kuukautta ja maksaa 1200 euroa (hinta voi olla joissain tapauksissa korkeampi).


Ongelman esikartoitus (max. 15 min) ja kustannusarvion laatiminen ovat maksuttomia. Pidämme kaikki aineistot sekä tietoomme tulleet asiat ehdottomasti salassa ja ulkopuolisten henkilöiden ulottumattomissa.


Oikeudellisen käsialanvertailun asiantuntija Leena ToivonenKäsialantutkijana toimii käsialan- ja väärennösasiantuntija Leena Toivonen.


Leena Toivonen, kriminologi, käsialan- ja väärennösasiantuntija, käsialantutkija,

puh: 050 919 6465, +34 629958020, E-mail: leena.toivonen@east-riskmanagement.com.


Leena Toivonen on suorittanut ammatillisia opintoja Espanjassa Centro de Estudios Sócrates –oppilaitoksessa kriminologian ja käsialaväärennöksien linjalla ja on pätevä yksityisalalla toimiva käsialantutkija, käsialaväärennösten sekä asiakirjaväärennösten asiantuntija.


VALHEENPALJASTUSTESTIT TEHDÄÄN LAHDESSAEast-Risk Management tekee valheenpaljastustestit Nemesysco LVA6.50 – analysaattorilla Lahdessa osoitteessa Niemenkatu 73, 15210 Lahti.


LVA6.50 -valheenpaljastustesti on erittäin luotettava, paljastamisen todennäköisyys 99,5%-85%.


Valheenpaljastustestillä voidaan selvittää esimerkiksi petosta tai muuta vilppiä liiketoiminnassa, väärinkäyttöä työsuhteessa, pettämistä ja epärehellisyyttä ihmissuhteessa tai uskottomuutta parisuhteessa.


Vastaavasti on mahdollista todistaa rehellisyyttä, uskollisuutta ja lojaalisuutta, kun epäily on perusteeton. Valheenpaljastustestillä voidaan paljastaa luotettavasti tapahtuneita tai valmisteilla olevia tekoja, mm. rikoksia.


Annamme mielellämme tarvittaessa lisätietoja yllä mainitusta aiheesta.


Tiedustelut osoitteeseen lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi tai puh. 045 860 9866.

TUTKINTA-PALVELUT YRITYKSILLE

Instrumentaaliset valheenpaljastustestit


Instrumentaaliset valheenpaljastustestit (LVA6.50) yritysasiakkaan oman tutkinnan ja selvitystyön yhteydessä tai itsenäisenä tutkimustoimenpiteenä.

Hyöty yritykselle:


Valheenpaljastaminen on suhteellisen nopea ja resurssia säästävä tapa toimia tapauksissa, joissa saman tuloksen saaminen muilla keinoilla (esim. seurannalla) on mahdotonta, tehotonta tai kohtuuttomasti resursseja vievää. Valheenpaljastuksen avulla saadut tiedot voidaan tehokkaasti käyttää tutkinnassa tutkintalinja täsmätarkennuksessa, materiaalisten todisteiden täsmällisessä etsinnässä yms.


Lisätietoa (oikeuskysymyksistä, edellytyksistä, proseduurista jne.): Lassi Rytkönen, 045 860 9866, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi.

Instrumentaaliset muistijälkitutkimukset

Instrumentaaliset muistijälkitutkimukset testimuodossa tutkinnan ja selvitystyön yhteydessä tai itsenäisenä tutkimustoimenpiteenä.

Hyöty yritykselle:


Salatun tiedon tunnistaminen on suhteellisen nopea ja resurssia säästävä tapa toimia tapauksissa, joissa saman tuloksen saaminen muilla keinoilla (esim. seurannan kautta) on mahdotonta, tehotonta tai kohtuuttomasti resursseja vievää.


Lisätietoa (oikeuskysymyksistä, edellytyksistä, proseduurista jne.): Lassi Rytkönen, 045 860 9866, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi.


PSYKOPAATITPsykopaattiset piirteet


Psykopatia, eli epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö ilmenee jo nuoruusajassa läpi koko elämän henkilön epäsosiaalisessa käyttäytymisessä, jolle piirteenomaista on itsekeskeisyys, mahtipontisuus, pinnallinen viehätysvoima, sosiaalisten pidäkkeiden, katumuksen, häpeän-, syyllisyydentunteen ja empatian puuttuminen, pelottomuus, sosiaalinen dominoivuus, älykäs, petollisuus ja manipuloivuus, mm. jatkuva valehtelu, sekä tunne-elämän pinnallisuus, impulsiivisuus, jatkuvan stimulaation, eli voimakkaiden ja monipuolisten virikkeiden tarve, seksuaalinen holtittomuus ja tämän kaikkien seuraamuksena mitä useammin toistuvat rikokset, konfliktit, seikkailut, pettäminen, uskottomuus jne.


Vaikka joillakin ihmisillä muiden ihmisten näkökulmasta selkeästi ilmenee joitakin psykopatialle ominaisia luonteenpiirteitä, kuten esim. jatkuva valehteleminen ja itsekeskeisyys, eivät he kuitenkaan ole psykopaatteja, koska psykopatian diagnosoitumiseen vaaditaan diagnostiikkakriteeristön mukaan enemmän, eli tietynmääräisen piirteiden kynnyskombinaation.


Nämä ihmiset, joilla on vain joitakin psykopatialle ominaisia piirteitä ovat ikään kuin normaalien ihmisten ja psykopaattien välimaastossa (he muodostavat rajatapauksia).

Psykopaatti ja valehteleminenPsykopaattisia ominaisuuksia alkaa näkymään ihmisessä noin 3-vuotiaana. Normaalisti lapset, 3-vuotiaana kokevat empatiaa ja halua lohduttaa järkyttyneitä ihmisiä, mutta psykopaattisia ominaisuuksia omaavat lapset eivät siihen pysty siinä vaiheessa. Kärjistäen voidaan sanoa, että heissä istuu jo joko itsensä käyttäytymishäiriön kautta ilmiantava tai vielä mielessä hiljaisesti leikkivä muiden ihmisten ja eläimien kiduttaja ja manipuloija.


Psykopaatit pysyvät rauhallisena poikkeuksellisesti kovan paineen alla pelkäämättä rangaistuksia ja negatiivisia seuraamuksia. He ovat paljon vakuuttavampia kuin normaalit ihmiset katumuksen osoittamisessa, vaikka eivät pysty kokemaan katumusta ollenkaan (affektiivinen aitous). Eli psykopaatit pystyvät täydellisesti jäljittelemään katumusta kokematta sitä ollenkaan. He pystyvät nopeasti ja lähes täydellisesti peilaamaan muita ihmisiä kokematta ja joskus ymmärtämättä näiden ihmisten todellista olotilaa (pseudo-identification).


Nämä ominaisuudet yhdistettynä häikäilemättömyyden, erilaisiin arvomaailman vinoumiin sekä omaperäisiin pahuuden kokemuksiin muodostavat lopuksi psykopaateista useammin ruumien ylitse käveleviä johtajia, sosiaalisia hirviötä ja vaarallisia rikollisia.


Valehtelu ei ole psykopaatille valehtelua normaalien ihmisten ymmärryksen mukaan, vain se on hyödyllinen, toimiva ja varteenotettava tapaa vaikuttaa ihmisiin ja tilanteisiin sekä kontrolloida niitä (eli manipuloida).


Psykopaatit valehtelevat paljon ja helposti ns. syistä tai ilman, vahingoksi tai hyväksi ja joskus vain siksi, että tulisi jotakin sanotuksi. He ovat kuitenkin psyykkisesti terveitä ihmisiä ja älyllisesti hyvin perillä tilanteista, ihmisistä, omista tekemisistä ja valehteluistaan.


Valehdellessaan psykopaatit ja myös psykopatian rajatapaukset eivät koe täysin samalla tavalla sellaisia kognitiivisia ja psykofysiologia ilmiöitä kuin samoissa tilanteissa valehtelussa kokevat niin sanotusti normaalit ihmiset, esim. psykopaateilla puuttuu useammin tällaisissa tilanteissa esiintyvät psykoneuroottiset oireet kuten esim. hermostuneisuus.

Psykopaatti parisuhteessa


Parisuhteessa psykopaatti on useammin häikäilemätön ja taitava kumppanin hyväksikäyttäjä, manipuloija ja jatkuva valehtelija. Hän on myös parisuhdeulkopuolisten seksiseikkailujen onkija ja heittelijä. Valehteluissaan hän on hyvin uskottava.

Psykopaatti ja valheenpaljastaminen

Psykopaatti tavallisesti ei tunnista omaa valehtelua muuten kuin ainoastaan vahingossa (esim. tekee virheen verbaalisessa väittelyssä) tai tekemällä jonkinlaista ”vaihtodiiliä” (totuus hyötyä vastaan) tai yksinkertaisesti välinpitämättömyydestä henkilöä tai keskusteluaihetta kohtaan yhdistettynä hänen oman egonsa kohottamiseen ja/tai keskustelukohteena olevan henkilön/asian halventamisen, nöyryyttämiseen yms.

Tätä viimeksi mainittua huomioon ottaen valheenpaljastus on kuitenkin myös mahdollinen psykopaatteja kohtaan, mutta lähestymistavat, tekniikat ja taktiikat ovat tietyllä tavalla erilaiset kuin normaaleja ihmisiä kohtaan ja hyödyntävät psykopaattien ominaisuuksia.

Mikäli olette kiinnostuneita aiheesta niinVAIKEITA ASIOITA MENNEISYYDESTÄ


Valheenpaljastustestissä onnistuu luotettavasti paljastamaan, pysyykö henkilö omassa subjektiivisessa totuudessa koskien asioita myös kaukaisesta menneisyydestä, mikäli kohdehenkilö aidosti ja hyvin muistaa tuosta ajasta relevantteja asioita sekä ne ovat olleet hänelle ja ovat edelleenkin subjektiivisesti merkityksellisiä.


Kohdehenkilön tämän päivän käsitys menneistä tapahtumista on tietenkin erilainen mitä on ollut silloin itse tapahtumien aikana, koska hän on tällä hetkellä eri ihminen kuin on ollut silloin vuosia sitten. Testissä testaaja mm. tutkii kohdehenkilön tutkittavan asiaan liittyviä relevantteja merkityksiä, relevantien muistikuvien sisältöä ja aitoutta yms. sekä kohdehenkilön subjektiivista suhtautumista näihin relevantteihin asioihin, eli suhtautuuko hän itse niihin kuin todellisuuteen vai kuin fiktioon.


Normaalisti paljastamisen todennäköisyys 99,5% ja 85% välillä ja riippuu kohdehenkilöstä ja tutkittavista asioista.


Lisätietoa: Lassi Rytkönen, 045 860 9866, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi.


VALHEENPALJASTUSTESTIIN TARVITAAN TESTATTAVAN KIRJALLINEN SUOSTUMUS

VALHEENPALJASTUSTESTIIN TARVITAAN SUOSTUMUS


Valheenpaljastustesti voidaan tehdä ainoastaan testattavan henkilön nimenomaisella, ennen testiä allekirjoitettavalla, kirjallisella suostumuksella.


Ennen testiä testattavalle henkilölle kerrotaan hänen oikeutensa:

1. oikeus kieltäytyä testin jatkamisesta syytä kertomatta millä hetkellä hyvänsä testin aikana,

2. oikeus jättää vastaamatta testin aikana esitettyyn kysymykseen syytä kertomatta,

3. oikeus oma-aloitteisesti tarkentaa, niin kuin itse parhaaksi näkee, mitä tahansa testin aikana esitettyä kysymystä ja vastata vasta sen jälkeen kysymykseen,

4. oikeus saada testituloksesta kirjallinen tutkimuslausunto.


Lisätietoa: Lassi Rytkönen, 045 860 9866, lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi.