Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE


1. Rekisterin pitäjä


East-Risk Management – Lawyer Lassi Rytkönen Tmi (Y-tunnus 1145146-4)

Proomukatu 6A, Lahti,

puh. 045 860 9866,

lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi.


2. Yhteyshenkilö


Tietosuojayhteyshenkilö

Lassi Rytkönen,

East-Risk Management – Lawyer Lassi Rytkönen Tmi,

Proomukatu 6A 4, Lahti,

puh. 045 860 9866,

lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi.


3. Rekisterin nimi


ASIAKASREKISTERI


4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste


Laskutusta ja toimeksiantosuoritusta varten.


5. Rekisterin tietosisältö


Nimi, yhteystiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Asianomainen henkilö.


7. Henkilötietojen säilytysaika


Tiedot säilytetään kirjanpidon osalta 6 vuotta, sopimus säilytetään ikuisesti.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.


9. Tietojen suojaus


Lukitussa tilassa salasanalla suojattuna.


10. Rekisteröidyn oikeudet


Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.

Pyyntö tulee tehdä numeroon 045 860 9866 tai osoitteeseen lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi.

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisteriin talletetut tietonsa korjaamista.

Pyyntö tulee tehdä numeroon 045 860 9866 tai osoitteeseen lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi.

Henkilötietolain 30§ mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta samoin, kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyn oikeuksista voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä.