Äänitteiden analyysi

ASIAKKAAN ÄÄNI- JA VIDEOMATERIAALIN VALHEENPALJASTUSANALYYSI

ASIAKKAAN ÄÄNITTEET JA VIDEOTAsiakas toimittaa meille tutkittavaksi valmiit puheäänitteet tai videot digitaalisessa muodossa. Asiakas lähettää aineistot pilvipalvelun kautta salasanalla suojattuna. Ehtona on, että asiakas on tehnyt äänitteet ja videot laillisesti, ja niillä äänessä olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa äänitteen käyttöön valheenpaljastustutkimuksessa (suostumus voi olla kirjallinen tai äänitteen/videon alussa selkeästi ilmaistuna).Asiakkaan tulee ilmoittaa mitkä kohdat äänitteessä tai videolla ovat relevantteja (esim. äänitteen kestoalueet 5.24.41 – 9.33.12). Mikäli tallenteella on useamman henkilön puheääni, asiakkaan ilmoitettava kenen ääntä on tutkittava (esim. ”Tutkittava on mieshenkilö, joka kohdasta 5.24.41 sanoo: Olen ollut työmatkalla tuona aikana…”, tutkittava äänitealue on 5.24.41 – 9.33.12.).

ASIAKAS ITSE VASTUUSSA KYSYMYSTEN TARKOITUKSENMUKAISUUDESTA


Asiakas on itse vastuussa siitä, että äänitteessä tai videolla olevat puheenaiheet ja esitetyt kysymykset sekä vastaukset ovat asiakkaan tiedontarpeen kannalta tarkoituksenmukaisia, tarkkoja ja riittäviä.

PERUSOHJEITA ÄÄNITE- JA VIDEOMATERIAALIN TEKEMISEEN VALHEENPALJASTUS- ANALYYSIA VARTEN 


Mikäli äänite tai video tehdään nimenomaan valheenpaljastustutkimusta varten, on noudatettava seuraavia perusohjeita: 


Nauhoitus pitää tehdä sellaisessa paikassa, jossa ei ole muita ääniä kuin ainoastaan tilanteessa mukana olevien henkilöiden äänet ja että äänet eivät kaiu.


Ennen nauhoitusta, mikäli mahdollista, sopikaa kuka on "puheenjohtaja" tai ”haastattelija” ja mitä käsimerkkiä käytetään nauhoituksen aikana, kun halutaan puheenvuoro tai halutaan näyttää, että toisen puheenvuoro kestää liian pitkään. Testin kannalta on tärkeää, että äänessä on yksi henkilö kerrallaan.

ÄÄNITE- JA VIDEOMATERIAALIN TEKEMINEN VALHEENPALJASTUSANALYYSIA VARTEN


Nauhoittaminen tehdään seuraavasti:


Nauhoituksen voitte siirtää tarjouksessa ilmoitettuun pilvipalvelun kansio-osoitteeseen. 

Kysykää meiltä tarjous! 

ÄÄNITE- JA VIDEOMATERIAALIN ANALYYSILAUSUNTO (TUTKIMUSLAUSUNTO)


Tutkimuslausunto kirjallisessa muodossa valmistuu normaalisti 7 työarkipäivän kuluessa siitä, kun tutkimusaineisto on saapunut, ellei erikseen muuta sovita. Raportti toimitetaan asiakkaalle salattuna pdf -tiedostona asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa salasanan tutkimuslausunnon avaamiseen, kun tutkimuksen hinta on maksettu kokonaisuudessaan ja maksu on varmistettu. Asiakkaan pyynnöstä ja asiakkaan kustannuksella tutkimuslausunto voidaan myös toimittaa hänelle paperimuodossa kirjattuna kirjeenä, kun tutkimuksen hinta on maksettu kokonaisuudessa ja maksu on varmistettu.


Tarvittaessa voimme tehdä tutkimuslausunnon muulla kielellä kuin suomen kielellä, mutta riippuen kielestä tutkimuslausunnon toimitusaika voi vastaavasti olla pidempi ja kokonaishinta korkeampi. Teemme teille tarjouksessamme kustannusarvion näistäkin kuluista, mikäli ne teidän tapauksessanne tulevat kyseeseen.

ÄÄNITE- JA VIDEOMATERIAALIN ANALYYSIN HINTA


**Huomio! Hinnat muuttuvat 1.3.2024 alkaen (ks. alla).


Hinta (kun tutkimuslausunto on suomen kielellä ja se toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse): 190,00 euroa/äänitteen relevanttiminuutilta (sis. alv 24%, 36,77 euroa), pyöristetään täysiksi minuuteiksi. Minimiveloitus on 400 euroa/tutkimus (sis. alv 24%, 77,42 euroa), johon mahtuu tutkittavaksi yhteensä 2 minuuttia tutkittavaa äänitettä. Kolmen relevanttiminuutin tutkimuksen hinta on vastaavasti 190,00 euro a´ 3 = 570 euroa (sis. alv 24%, 110,32 euroa) jne.

 

HINTAMUUTOS 1.3.2024 alkaen


Hinta (kun tutkimuslausunto on suomen kielellä ja se toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse): 230,00 euroa/äänitteen relevanttiminuutilta (sis. alv 24%, 44,52 euroa), pyöristetään täysiksi minuuteiksi. Minimiveloitus on 500 euroa/tutkimus (sis. alv 24%, 96,77 euroa), johon mahtuu tutkittavaksi yhteensä 2 minuuttia tutkittavaa äänitettä. Kolmen relevanttiminuutin tutkimuksen hinta on vastaavasti 230,00 euro a´ 3 = 690 euroa (sis. alv 24%, 133,55 euroa) jne.


MAKSUEHDOT 


Tunnistusmaksu 

Asiakas maksaa vähintään 60% tutkimuksen sovitusta hinnasta tunnistusmaksuna viimeistään 4 kalenteripäivää ennen sovittua tutkimuksen aloittamista


Loppumaksu

Loppumaksun maksuaika on 4 kalenteripäivä siitä päivästä, kun tutkimuslausunto on toimitettu asiakkaalle salatussa pdf -muodossa (*salasana tutkimuslausunnon avaamista varten toimitetaan kuitenkin asiakkaalle vasta, kun loppumaksu on suoritettu ja maksu on varmistettu). Loppumaksu tehdystä tutkimuksesta on kuitenkin suoritettava maksuaikaan mennessä riippumatta siitä, haluaako asiakas tutustua tutkimuslausuntoon vai ei.


TUTKIMUSMATERIAALIN KÄSITTELY


Tutkimuksen tekijälle jäävät tallenteet ja tekstitiedostot tuhotaan 10 kalenteripäivän sisällä kirjallisen tutkimuslausunnon laatimisesta, mikäli asiakkaan kanssa ei ole nimenomaisesti muuta sovittu.


Kertokaa ongelmanne ja me teemme teille tutkimuksen kustannusarvion. Ongelman esikartoitus (max. 15 min) ja kustannusarvion laatiminen ovat maksuttomia. Pidämme kaikki aineistot sekä tietoomme tulleet asiat ehdottomasti salassa ja ulkopuolisten henkilöiden ulottumattomissa.

TUTKIJA LASSI RYTKÖNEN


Tutkijana toimii Lassi Rytkönen. Lassi Rytkönen on suorittanut vuonna 2008 valheenpaljastajan LVA6.50-lisenssikoulutus (Operator License Number #OP812028330, 17.01.2008, Israel, Nemesysco Ltd) ja hänellä on monivuotinen käytännön kokemus valheenpaljastustestien, analyysien ja tutkimusten suorittamisesta.

LISÄTIETOJA ANALYYSISTA


Tarkempaa tietoa äänite- ja videomateriaalien valheenpaljastusanalyysista saatte, kun otatte meihin yhteyttä ja pyydätte lisätietoja tai tarjousta osoitteesta lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi