Äänitteiden analyysi

ASIAKKAAN ÄÄNI- JA VIDEOMATERIAALIN VALHEENPALJASTUSANALYYSI

ASIAKKAAN ÄÄNITTEET JA VIDEOTAsiakas toimittaa meille tutkittavaksi valmiit puheäänitteet tai videot digitaalisessa muodossa. Asiakas lähettää aineistot pilvipalvelun kautta salasanalla suojattuna. Ehtona on, että asiakas on tehnyt äänitteet ja videot laillisesti, ja niillä äänessä olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa äänitteen käyttöön valheenpaljastustutkimuksessa (suostumus voi olla kirjallinen tai äänitteen/videon alussa selkeästi ilmaistuna).Asiakkaan tulee ilmoittaa mitkä kohdat äänitteessä tai videolla ovat relevantteja (esim. äänitteen kestoalueet 5.24.41 – 9.33.12). Mikäli tallenteella on useamman henkilön puheääni, asiakkaan ilmoitettava kenen ääntä on tutkittava (esim. ”Tutkittava on mieshenkilö, joka kohdasta 5.24.41 sanoo: Olen ollut työmatkalla tuona aikana…”, tutkittava äänitealue on 5.24.41 – 9.33.12.).

ASIAKAS ITSE VASTUUSSA KYSYMYSTEN TARKOITUKSENMUKAISUUDESTA


Asiakas on itse vastuussa siitä, että äänitteessä tai videolla olevat puheenaiheet ja esitetyt kysymykset sekä vastaukset ovat asiakkaan tiedontarpeen kannalta tarkoituksenmukaisia, tarkkoja ja riittäviä.

PERUSOHJEITA ÄÄNITE- JA VIDEOMATERIAALIN TEKEMISEEN VALHEENPALJASTUS- ANALYYSIA VARTEN


Mikäli äänite tai video tehdään nimenomaan valheenpaljastustutkimusta varten, on noudatettava seuraavia perusohjeita:


Nauhoitus pitää tehdä sellaisessa paikassa, jossa ei ole muita ääniä kuin ainoastaan tilanteessa mukana olevien henkilöiden äänet ja että äänet eivät kaiu.


Ennen nauhoitusta, mikäli mahdollista, sopikaa kuka on "puheenjohtaja" tai ”haastattelija” ja mitä käsimerkkiä käytetään nauhoituksen aikana, kun halutaan puheenvuoro tai halutaan näyttää, että toisen puheenvuoro kestää liian pitkään. Testin kannalta on tärkeää, että äänessä on yksi henkilö kerrallaan.

ÄÄNITE- JA VIDEOMATERIAALIN TEKEMINEN VALHEENPALJASTUSANALYYSIA VARTEN


Nauhoittaminen tehdään seuraavasti:

  1. Alussa, kun nauhoitus käynnistyy, nauhoitusta tekevä henkilö kertoo nauhoituksen päivämäärän, kellonajan, nauhoituspaikan ja millä laitteella nauhoitus tehdään (*kännykällä tehty äänitys sopii myös hyvin).

  2. Nauhoitusta tekevä henkilö esittää itsensä (koko nimi, syntymäaika ja asuinpaikkakunta) sekä ilmaisee, että juuri hän suorittaa nauhoituksen valheenpaljastustutkimusta varten ja toimii nauhoitetussa tilanteessa ”puheenjohtajana” tai haastattelijana, nauhoitusmateriaalin haltijana.

  3. Tämän jälkeen kaikki muut tilanteessa mukanaolevat itse esittävät itsensä (koko nimi, syntymäaika ja asuinpaikkakunta) sekä selkeäsanaisesti ilmaisevat antavansa nimenomaisen luvan tämän tilanteen nauhoitukseen ja nauhoitusmateriaalin lähettämiseen East-Risk Managementille tutkittavaksi valheenpaljastustutkimuksessa.

  4. Se henkilö, jonka puhetta on tarkoitus tutkia lisäksi selkeäsanaisesti vahvistaa, että hän antaa nimenomaisen luvan East-Risk Managementille tutkia valheenpaljastustutkimuksessa hänen puhettaan, sekä kertoo, kenelle tutkimusraportti täytyy lähettää.

  5. Tämän jälkeen haastattelijana oleva henkilö esittää kysymyksiä, joista ensimmäisten pitäisi olla yleisiä avoimia kysymyksiä (esim. Kerro nyt, miten sinun laivamatkasi meni viime sunnuntaina 1 lokakuuta ja mitä kaikkea silloin tapahtui), joihin henkilön täytyy vastata vapaasti kertoen. Tämän jälkeen esitetään tarkennettavia ja suljettuja relevanttikysymyksiä (esim. Kävitkö laivalla Maija Meikäläisen kanssa hänen hytissään? Kyllä vai ei?). Samoja relevanttikysymyksiä kannattaa välillä kysyä muutaman kerran (esim. 3 kertaa) muiden kysymyksien väleissä. Muistakaa, että relevanttikysymyksien pitää olla hyvin fokusoituja suljettuja kysymyksiä (esim. kyllä/ei -kysymyksiä tai sellaisia, joihin voidaan vastata ainoastaan 1-3 sanalla).

  6. Älkää puhuko päällekkäin, koska tällaisia äänitealueita emme tutki. Nauhoituksen aikana ei ole syytä kolistella, siirrellä äänekkäästi tavaroita, tömistellä tai polkea jalkaa yms., josta tulee puheäänitykseen häiritseviä ääniä. Se ei kuitenkaan tarkoitta, etteikö saisi normaalisti liikkua yms. Jos on tarkoitus tehdä jotain, josta tulee ääntä, kuten esim. papereiden selaaminen, tietokoneen naputtelu ym, niin tehkää se rauhassa, mutta sinä aikana yrittäkää olla puhumatta ainakin relevanttiasioista.

  7. Nauhoituksen päättyessä kaikki äänessä olevat henkilöt vahvistavat vielä kerran, että heidän nauhoituksen alussa antamansa luvat pitävät edelleen paikkansa, minkä jälkeen nauhoitusta suoritettava henkilö totea keskustelun päättyvän, ilmoittaa kellonajan ja nauhoituksen pysähtyvän. Vasta tämän jälkeen hän lopettaa nauhoituksen.


Nauhoituksen voitte siirtää tarjouksessa ilmoitettuun pilvipalvelun kansio-osoitteeseen.

Kysykää meiltä tarjous!

ÄÄNITE- JA VIDEOMATERIAALIN ANALYYSILAUSUNTO (TUTKIMUSLAUSUNTO)


Tutkimuslausunto kirjallisessa muodossa valmistuu normaalisti 7 työarkipäivän kuluessa siitä, kun tutkimusaineisto on saapunut, ellei erikseen muuta sovita. Raportti toimitetaan asiakkaalle salattuna pdf -tiedostona asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa salasanan tutkimuslausunnon avaamiseen, kun tutkimuksen hinta on maksettu kokonaisuudessaan ja maksu on varmistettu. Asiakkaan pyynnöstä ja asiakkaan kustannuksella tutkimuslausunto voidaan myös toimittaa hänelle paperimuodossa kirjattuna kirjeenä, kun tutkimuksen hinta on maksettu kokonaisuudessa ja maksu on varmistettu.


Tarvittaessa voimme tehdä tutkimuslausunnon muulla kielellä kuin suomen kielellä, mutta riippuen kielestä tutkimuslausunnon toimitusaika voi vastaavasti olla pidempi ja kokonaishinta korkeampi. Teemme teille tarjouksessamme kustannusarvion näistäkin kuluista, mikäli ne teidän tapauksessanne tulevat kyseeseen.

ÄÄNITE- JA VIDEOMATERIAALIN ANALYYSIN HINTA


Hinta (kun tutkimuslausunto on suomen kielellä ja se toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse): 65,00 euroa/äänitteen relevanttikohdan minuutilta (sis. alv 24%, 12,58 euroa), pyöristetään täysiksi minuuteiksi. Minimiveloitus on 180 euroa/tutkimus (sis. alv 24%, 34,84 euroa), johon mahtuu tutkittavaksi yhteensä 2 minuuttia tutkittavaa äänitettä.


Tämän palvelun hinnat muuttuvat 1.11.2022 alkaen seuraavasti:


Hinta (kun tutkimuslausunto on suomen kielellä ja se toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse): 110,00 euroa/äänitteen relevanttikohdan minuutilta (sis. alv 24%, 21,29 euroa), pyöristetään täysiksi minuuteiksi. Minimiveloitus on 260 euroa/tutkimus (sis. alv 24%, 50,32 euroa), johon mahtuu tutkittavaksi yhteensä 2 minuuttia tutkittavaa äänitettä.


MAKSUEHDOT


Tunnistusmaksu

Asiakas maksaa vähintään kolmasosan tutkimuksen sovitusta hinnasta ennakkomaksuna (tunnistusmaksu) viimeistään 4 päivää ennen tutkimusta.


Loppumaksu

Loppumaksun maksuaika on 4 kalenteripäivä siitä päivästä, kun tutkimuslausunto on toimitettu asiakkaalle salatussa muodossa (*salasana tutkimuslausunnon avaamista varten toimitetaan kuitenkin asiakkaalle vasta, kun loppumaksu on suoritettu ja maksu on varmistettu). Loppumaksu tehdystä tutkimuksesta on kuitenkin suoritettava maksuaikaan mennessä riippumatta siitä, haluaako asiakas tutustua tutkimuslausuntoon vai ei.

TUTKIMUSMATERIAALIN KÄSITTELY


Tutkimuksen tekijälle jäävät tallenteet ja tekstitiedostot tuhotaan 10 päivän sisällä kirjallisen tutkimuslausunnon laatimisesta, mikäli asiakkaan kanssa ei ole nimenomaisesti muuta sovittu.


Kertokaa ongelmanne ja me teemme teille tutkimuksen kustannusarvion. Ongelman esikartoitus (max. 15 min) ja kustannusarvion laatiminen ovat maksuttomia. Pidämme kaikki aineistot sekä tietoomme tulleet asiat ehdottomasti salassa ja ulkopuolisten henkilöiden ulottumattomissa.

TUTKIJA LASSI RYTKÖNEN


Tutkijana toimii Lassi Rytkönen. Lassi Rytkönen on suorittanut vuonna 2008 valheenpaljastajan LVA6.50-lisenssikoulutus (Operator License Number #OP812028330, 17.01.2008, Israel, Nemesysco Ltd) ja hänellä on monivuotinen käytännön kokemus valheenpaljastustestien, analyysien ja tutkimusten suorittamisesta.

LISÄTIETOJA ANALYYSISTA


Tarkempaa tietoa äänite- ja videomateriaalien valheenpaljastusanalyysista saatte, kun otatte meihin yhteyttä ja pyydätte lisätietoja tai tarjousta osoitteesta lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi