Lahti to 16.02.2023

Epärehellisyyden tunnistaminen

EPÄREHELLISYYDEN TUNNISTAMINEN SANATTOMASSA JA PUHUTUSSA SANALLISESSA VIESTINNÄSSÄSyyt epärehellisyyteen ovat hyvin monenlaisia ja joskus tuntemattomia epärehelliselle henkilölle itselleenkin. Ihmiset kohtaavat epärehellisyyttä päivittäin kymmenistä satoihin kertoihin sosiaalisten kontaktien määrästä, intensiteetistä ja luonteesta riippuen. Epärehellisyyden tunnistaminen on tärkeä osa onnistunutta sosiaalista kanssakäymistä yleisesti ja varsinkin ammatillista kanssakäymistä, kuten esim. asiakaspalvelua. Se on myös ratkaisevan tärkeä osa haastavien tilanteiden tehokasta hallintaa.

Epärehellisyyden havaitseminen tapahtuu tunnistamalla sen merkkejä kohdehenkilön sanattomassa ja sanallisessa viestinnässä. Epärehellisyyden aktiivinen paljastaminen sen sijaan vaatii lisäksi määrätietoista toimintaa sen paljastamiseksi kohdehenkilöstä kysymystekniikoiden, provokaatioiden ja muiden tekniikoiden avulla.Sisältö:

 1. Informaatio, tunteet, stressi ja ajattelu

 2. Katseet, ilmeet, eleet, asenteet ja tilankäyttö sekä kehollinen läsnäolo henkilön sisäisten olotilojen peilikuvana ja säätäjänä sekä vuorovaikutuskeinona.

 3. Tarkkaavaisuus ja muisti subjektiivisen todellisuuden rakentajana

 4. Puheen tuottaminen

 5. Epärehellisyys, valheet ja valehteleminen ilmiönä

  1. Tieto, virhe, totuus, epätotuus, valheet ja valehteleminen ilmiönä

  2. Sukupuoli- ja ikäerot valehtelussa

  3. Kulttuuri mielen ohjelmoijana. Omaksutut arvot ja mallit, omatunto, häpeän ja syyllisyyden tunteet sekä katumus valehtelussa

  4. Persoonallisuus ja valehteleminen

 6. Non-instrumentaalinen ja instrumentaalinen valheenpaljastaminen pikavertailussa

 7. Non-instrumentaalinen valheenpaljastaminen

  1. Valehteleminen prosessina valheenpaljastuksen näkökulmasta

  2. Neurologiset ja psykofysiologiset perusteet valheenpaljastamisessa

  3. Henkilön presentaatiot ja valehtelun epävarmat signaalit non-verbaalisessa viestinnässä sekä signaalien tarkastusjärjestys valheenpaljastamisessa

  4. Valehtelua suhteellisen merkittävällä todennäköisyydellä indikoivat kriittiset sanattoman viestinnän signaalien yhtymät (valehtelun markkerit)

  5. Kertomuksen analysointi valheenpaljastuksessa (epärehellisyyden markkerit sanallisessa viestinnässä)

  6. Kysymysasettelutekniikat- ja taktiikat valheenpaljastuksessa

  7. Verbaaliset ja non-verbaaliset sekä toiminnalliset interventiot valheenpaljastuksen keinona

  8. Suostuttelu rehellisyyteen, valehtelun tunnistamisen aikaansaaminen

  9. Valheenpaljastajan yleiset virheet ja niiden minimointi

Koulutus järjestetään to 16.02.2023 klo.16:00-19:00 Lahdessa,

Koulutuspaikka - Lahden tiedepuisto.

Ryhmän koko on 10-16 henkilöä. Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

Koulutuksen tarkoituksena on saada osallistujat näkemään, kuulemaan, aistimaan ja tulkitsemaan oikealla tavalla toisten henkilöiden sanattomasta ja sanallisesta viestinnästä rehellisyyden ja epärehellisyyden tunnusmerkkejä sekä määrätietoisesti ohjaamaan kommunikaatiotilannetta tehokkailla sanallisen ja sanattoman viestinnän keinoilla kohti onnistunutta valheenpaljastamista.


Koulutus on tarkoitettu vaativissa sosiaalisissa tilanteissa, esimiestehtävissä ja asiakaspalvelussa työskenteleville henkilöille, kuten asianajajoille, lakimiehille, journalisteille, opettajille jne. sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutuksen kesto on 3 tuntia, alkaa klo.16:00 ja päättyy klo.19:00.

Koulutuksen arvonlisäverollinen hinta on 240,00 euroa osallistujalta (sis. koulutus, materiaalit sähköisessä muodossa, osallistujan iltapäiväkahvit). Koulutus laskutetaan ennakkoon yhdessä erässä eräpäivän ollessa to 09.02.2023. Koulutuslasku lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumispäivänä tai viimeistään seuraavana päivänä.

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy to 09.02.2023.

Peruutus. Osallistumisen voi peruuttaa kuluitta viimeistään 09.02.2023. Peruutuksen tapahtuessa 09.02.2023 jälkeen veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli koulutusta ei peruta lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan.

Sitovat vapaamuotoiset ilmoitukset koulutukseen pyydämme lähettämään viimeistään 09.02.2023 osoitteeseen lassi.rytkonen@east-riskmanagement.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä täytyy ilmoittaa nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite sekä aihe VALHEENPALJASTAMISEN TAITO -KOULUTUS 16.02.2023.

Kouluttajana toimii riskikonsultti, Lie Detector Expert Lassi Rytkönen (East-Risk Management). Lassi Rytkönen on suorittanut vuodesta 2008 lähtien Suomessa yritys- ja henkilöasiakkaille instrumentaalista ja noninstrumentaalista valheenpaljastamista. Rytkönen on saanut valheenpaljastuskoulutuksen mm. Israelissa ja Venäjällä. Hänellä on yli 20 vuoden ainutlaatuinen kansainvälinen kokemus erilaisten vahinko-, riita- ja konfliktitilanteiden tutkimisesta. Tärkeänä osa-alueena kaikissa tutkimuksissa ovat olleet myös lukuisat valheenpaljastukseen liittyvät selvitykset, valheenpaljastustutkimukset, -testit ja analyysit.Ks. myös

Valheenpaljastamisen harjoittelut pienessä ryhmässä tässä

Harjoittelut tehdään ainoastaan pienessä 4 henkilön ryhmässä niin että jokainen osallistuja pystyy riittävällä tavalla henkilökohtaisesti harjoittelemaan taitoja ohjaajan ohjeistuksella. Teoriakoulutuksen suorittaneita harjoitteluosioon ilmoittautuneita jaetaan pieniin 4 henkilön ryhmiin harjoitteluja varten ja jokaiselle ryhmälle sovitaan ryhmäjäsenille sopivan harjoittelupäivän.